ORDNINGSREGLER

FÖR DIN SÄKERHET

Läroverksfejden är en akademisk betonad tävling mellan Stockholms fyra läroverk. Syftet är skapa en plattform för att ge eleverna en chans att uttrycka sina kunskaper i ett annat forum än det dagliga skolarbetet. För att uppnå detta har därför styrelsen, tillsammans med rektorerna på skolorna, enats om att upprätta ordningsregler som ska bidra till en bra stämning under Läroverksfejdens gång. Syftet med detta dokument är att redovisa för reglerna och vad som gäller.

 

 

 

REGLER

FÖR LÄROVERKSFEJDEN 2017

 

 

Följande regler är allmänna och gäller under hela Läroverksfejdens gång:

 

I enlighet med Svensk lag är Läroverksfejden ett drog- och alkoholfritt arrangemang.

 

Läroverksfejden har nolltolerans gentemot skadegörelse av andras egendom och våldsamt beteende. Detta innefattar även användning av pyroteknik.

 

Bryts någon utav dessa regler kommer detta att uppmärksammas av styrelsen för Läroverksfejden samt av rektorerna vid alla läroverk. Detta kommer i sin tur leda till konsekvenser för den berörda skolan, och/eller avstängning av berörda individer från Läroverksfejden.

 

 

Följande regler gäller under deltävlingarnas gång:

 

Läroverksfejden ämnar även att hålla en god stämning under hela arrangemanget. Därför får inte hejarklacksramsor ha ett kränkande, stötande eller diskriminerande innehåll.

Detta innebär även att handlingar som kan störa deltagare eller andra åskådare kan komma att leda till konsekvenser.

Vidare ansvarar inte Läroverksfejden för skada på eller försvinnande av privata ägodelar.

 

 

 

ENGLISH

LÄROVERKSFEJDEN.beta