REGLER

MED FOKUS PÅ MINIDELTÄVLINGAR

Förutom våra fyra deltävlingar har vi även som tradition att anordna något som vi kallar för Minideltävlingar. Dessa hålls mellan varje deltävling och går ut på att medlemmar från samtliga läroverk ska utföra uppdrag som ger olika antal poäng.

 

 

 

GENERELLT

INLÄMNING

 

MDT kommer att ske i tre etapper och publiceras på kvällen efter varje deltävling. Det innebär att varje skola har en vecka på sig att genomföra alla. Senaste tiden att skicka in MDT är starten för nästkommande deltävling, det vill säga kl 17.00 veckan därpå. För att få godkänt på ett uppdrag måste det skickas in bevis på att dessa blivit gjorda genom att antingen skicka in en bild eller ett videoklipp till info@laroverksfejden.se. När sedan någon i styrelsen godkänt det gjorda uppdraget tilldelas skolan poängen och en bock läggs till. De olika svårighetsgraderna är värda olika poäng där den lätta är värt minst poäng och den svåra är värt mest poäng.

 

 

SKAPAD AV EGGOSYLT, v1.0

COPYRIGHT 2017, LÄROVERKSFEJDEN

HAR DU FÅTT BOTTENNAPP?

PROVA NÅGON AV DESSA ISTÄLLET

NAVIGERA

LÄNKAR

INFO@LAROVERKSFEJDEN.SE

INSTRUMENTVÄGEN 17

126 53 HÄGERSTEN

070 - 123 45 67

MINIDELTÄVLINGAR

MINIDELTÄVLINGAR

MINIDELTÄVLINGAR