ENGLISH

LÄROVERKSFEJDEN.beta

REGLER

MED FOKUS PÅ IDROTT

Deltävlingen med fokus på Idrott utgörs av tre olika tidsnedslag. Deltävlingen visas på Zinkensdamms IP fotbollsfinalen, dragkamp och stafett. Resultaten publiceras dagen efter, den 26/4 efter att delmomentet basket visats. Momenten kommer alla bedömas av domare och kommer att gå efter de svenska reglerna till diverse moment. Detta är endast en sammanfattning av reglerna med vissa tillägg och undantag.

 

 

 

 

GENERELLT

REGLER

 

De 4 grenarna i deltävlingen med fokus på idrott väger lika mycket poängmässigt.

 

 

 

 

DELMOMENT 1

FOTBOLL

 

Från varje skola deltar 2 lag, damer respektive herrar. Lagen ska bestå av tillräckligt många spelare för att kunna spela 11-manna.

 

För 7-mannamatcherna krävs minst 3 spelare per lag och för 11- mannamatcherna krävs minst 5 spelare per lag.

 

Ingen person som inte är en nuvarande elev på respektive skola får spela. Om det upptäcks innan match får personen inte spela, om det upptäcks under/efter matchen så diskvalificeras laget

 

 

GRUPPSPEL

 

En gruppspelsmatch spelas på 7-mannaplan på 2x20 minuter, exklusive 5 minuters paus. Sammanlagt spelas av Norra Reals, Södra Latins och Kungsholmens herrar och damer 6 gruppspelsmatcher.

 

Efter gruppspelsmatcherna går lagen med de högsta respektive näst högsta poäng vidare till final som spelas på Zinkensdamms IP.

 

Poängen fördelas genom att vinst ger 3 poäng, lika ger 1 poäng, förlust ger 0 poäng. Om två eller fler lag får samma poäng så avgör i ordning:

 

1. målskillnad

2. inbördes möten

3. antal gjorda mål

4. straffsparkar

 

 

SLUTSPEL

 

En slutspelsmatch är finalen och spelas på 11-mannaplan på 2x20 min paus 5 minuter, exklusive 7 minuters paus. Den här matchen avgör vilka två lag (dam respektive herr) som vinner fotbollen i deltävlingen med fokus på idrott.

 

 

 

 

DELMOMENT 2

STAFETT

 

Ett lag består av 4, max 2 män, som sammanlagt springer 4 x 100 meter.

 

Under stafetten springer varje deltagare 100 m och vidarebefordrar stafettpinnen till lagkamraten framför.

 

Stafettpinnens övergång, växlingen, från deltagare till deltagare sker inom växlingszoner på 20 meter.

 

Växlingszonerna ska vara tydligt markerade. Inom zonerna ska pinnen befinna sig under växlingen, deltagarens position påverkas inte av växlingszonerna.

 

En växling påbörjas när mottagaren först rör pinnen med handen och är avslutad när mottagaren ensam håller i pinnen.

 

Mottagaren får påbörja sin acceleration upp till 10 meter före zonen.

 

Det är otillåtet att kasta pinnen utan den måste överlämnas "ur hand i hand".

 

Ingen person som inte är en nuvarande elev på respektive skola får spela. Om det upptäcks innan match får personen inte spela, om det upptäcks under/efter matchen så diskvalificeras laget

 

 

 

 

DELMOMENT 3

DRAGKAMP

 

Ett lag består av 6 deltagare, max 3 män.

 

Avståndet mellan deltagarna längts fram i respektive lag ska vara 10 meter när grenen börjar.

 

En linje placeras i mitten mellan lagen med 5 meters avstånd från deltagarna längst fram i lagets led.

 

Man vinner matchen genom att som lag dra över det andra lagets siste deltagare över mittlinjen.

 

Matchen avgörs i bäst av tre dragningar.

 

Ingen person som inte är en nuvarande elev på respektive skola får spela. Om det upptäcks innan match får personen inte spela, om det upptäcks under/efter

matchen så diskvalificeras laget.

 

Grenen inleds med gruppspel mellan de tre lagen i totalt 6 matcher. Laget med lägst poäng hamnar på tredje plats, medan laget med högst respektive laget med näst högst eller lika poäng möts i final och avgör första och andra plats.

 

 

 

 

DELMOMENT 4

BASKET

 

Matcherna bedöms efter SBBFs regler med vissa undantag:

 

Högst 3 män per lag på plan. Måste vara 5 personer på planen under hela matchen.

 

Lag på max 15 personer som kan variera mellan matcherna.

 

En lista ska lämnas in med namnen på de som spelar i matchen 2 dagar innan matchen ska spelas.

 

Det döms teknisk foul mot bänkarna (inte läktaren) vid osportsligt beteende (2 straffar + boll i sidan).

 

Ingen person som inte är en nuvarande elev på respektive skola får spela. Om det upptäcks innan match får personen inte spela, om det upptäcks under/efter matchen så diskvalificeras laget.

 

 

GRUPPSPEL

 

Gruppspel spelas mellan alla skolors lag, totalt 3 matcher innan final, 5 manna. Matcherna spelas under 4 x 6 minuter med 2 minuters paus.

 

Poängen fördelas genom att vinst ger 3 poäng, lika ger 1 poäng, förlust ger 0 poäng. Om två eller fler lag får samma poäng så avgör i ordning:

 

1. målskillnad

2. inbördesmöten

3. antal gjorda mål

4. straffar

 

Efter gruppspelsmatcherna går lagen med de högsta respektive näst högsta poäng vidare till final, slutspelet samma dag.

 

 

SLUTSPEL

 

Slutspelsmatcherna spelas 4 x 6 min med 2 minuters paus och 7 minuters paus i halvlek.

 

Om en match blir oavgjord avgörs den av straffkast, bäst av fem därefter avgörande (sudden death).

 

Resultaten för Deltävlingen Idrott i Läroverksfejden 2017 publiceras offentligt efter basketen, deltävlingens sista moment.