REGLER

MED FOKUS PÅ ESTETISK VERKSAMHET

Deltävlingen med på Estetik ska pröva skolans estetiska förmågor.

Deltävlingen består av sex områden, Dans, Teater, Musik, Konst, Poetry Slam och Rap Battle.

Deltävlingen äger rum den 10:e maj i Södra Latins gymnasiums aula (Skaraborgsgatan 14).

Alla bidrag ska tolka temat för Läroverksfejden: ”Hjältar”.

Alla deltagare måste vara elev på respektive skola.

Styrelsen för Läroverksfejden erhåller sig tolkningsföreträde i eventuella tvistemål kring regler.

 

 

 

 

DELMOMENT 1

dans

 

Deltagarna kommer att tolka Läroverksfejdens tema, ”Hjältar”.

 

Framträdandet får vara i högst 4 minuter.

 

All tidsöverskridning kommer att tas i hänsyn av juryn. Om framträdandet överskrider tiden med 1 minut kommer bidraget att diskvalificeras.

 

Man får endast lämna in ett ljudspår i mp3-format som får låta hur som helst såvida den förhåller sig till alla andra regler.

 

Andra digitala hjälpmedel är tillåtna, men ska skickas in till styrelsen för Läroverksfejden senast en vecka innan deltävlingen.

 

Om framträdande på något vis anses vara diskriminerande eller kränkande tas detta i hänsyn av juryn och kan leda till diskvalificering av bidraget.

 

Om juryn eller styrelsen för Läroverksfejden anser att bidraget är plagierat/innehåller plagiat erhåller sig styrelsen rätten att diskvalificera bidraget eller ge andra konsekvenser.

 

 

 

 

DELMOMENT 2

teater

 

Deltagarna kommer att tolka Läroverksfejdens tema, ”Hjältar".

 

Framträdandet får högst vara i 6 minuter.

 

All tidsöverskridning tas i hänsyn av juryn. Om framträdandet överskrider tiden med 1 minut kommer bidraget att diskvalificeras.

 

Digitala hjälpmedel är tillåtna, men ska skickas in till styrelsen för Läroverksfejden senast en vecka innan deltävlingen.

 

Bord och stolar finns att tillgå som rekvisita, men deltagarna ska berätta för styrelsen för Läroverksfejden hur många stolar och bord de behöver senast dagen innan deltävlingen. All annan rekvisita står deltagarna själva för.

 

Om framträdande på något vis anses vara diskriminerande eller kränkande tas detta i hänsyn av juryn och kan leda till diskvalificering av bidraget.

 

Om juryn eller styrelsen för Läroverksfejden anser att bidraget är plagierat/innehåller plagiat erhåller sig styrelsen rätten att diskvalificera bidraget eller ge andra konsekvenser.

 

 

 

 

DELMOMENT 3

musik

 

Deltagarna ska hämta element från minst en låt med ordet "hjälte" eller "hero" i titeln, samtidigt som de tolkar Läroverksfejdens tema.

 

Framträdandet får högst vara i 4 minuter.

 

All tidsöverskridning tas i hänsyn av juryn. Om framträdandet överskrider tiden med 1 minut kommer bidraget att diskvalificeras.

 

Ingen musik får vara förinspelad.

 

Deltagarna ska kortfattat förklara bidragets upplägg, samt nämna vilka låtar som används i bidraget, skriftligt och skicka till styrelsen för Läroverksfejden senast 2 dagar innan deltävlingen.

 

Om framträdande på något vis anses vara diskriminerande eller kränkande tas detta i hänsyn av juryn och kan leda till diskvalificering av bidraget.

 

Om juryn eller styrelsen för Läroverksfejden anser att bidraget är plagierat erhåller sig styrelsen rätten att diskvalificera bidraget eller ge andra konsekvenser.

 

 

 

 

DELMOMENT 4

konst

 

Konstverket ska tolka Läroverksfejdens tema, "Hjältar".

 

Konstverket ska skapas av 1 eller 2 elever från varje skola.

 

Konstverket ska endast skapas på plats, under deltävlingens gång. Skisser får förberedas och tas med till deltävlingen.

 

Deltagande blir tilldelade material på plats, bland annat: blyertspenna, akrylfärger, penslar, svampar. Övrigt material får gärna medtas av deltagare, men endast om materialet har godkänts av styrelsen för Läroverksfejden senast 2 dagar innan deltävlingen. Styrelsen erhåller sig rätten att konfiskera material som medtags utan styrelsens godkännande.

 

Deltagande får 2 timmar på sig att skapa konstverket.

 

Deltagande får sedan 2 minuter att presentera och motivera sitt konstverk. Denna presentation tas i hänsyn av juryn.

 

Om bidraget på något vis anses vara diskriminerande eller kränkande tas detta i hänsyn av juryn och kan leda till diskvalificering av bidraget.

 

Om juryn anser att bidraget är plagierat/innehåller plagiat erhåller sig styrelsen rätten att diskvalificera bidraget eller ge andra konsekvenser.

 

 

 

 

DELMOMENT 5

poetry slam

 

Deltagaren ska tolka Läroverksfejdens tema, ”Hjältar”.

 

Framträdandet får högst vara i 3 minuter.

 

All tidsöverskridning tas i hänsyn av juryn. Om framträdandet överskrider tiden med 1 minut kommer bidraget att diskvalificeras.

 

Bidraget ska framföras av endast en person.

 

Dikten ska vara skriven av deltagaren själv på svenska eller engelska.

 

Deltagaren får använda sig av hjälpmedel. Detta tas i beaktning av juryn och är varken ett måste eller nödvändigtvis en fördel.

 

Om framträdande på något vis anses vara diskriminerande eller kränkande tas detta i hänsyn av juryn och kan leda till diskvalificering av bidraget.

 

Om juryn anser att bidraget är plagierat/innehåller plagiat erhåller sig styrelsen rätten att diskvalificera bidraget eller ge andra konsekvenser.

 

 

 

 

DELMOMENT 6

rap battle

 

Regler skapas om efterfrågan för grenen Rap Battle finns på samtliga skolor.

 

 

 

 

ENGLISH

LÄROVERKSFEJDEN.beta