VID EVENTUELLA FRÅGOR KRING DELTÄVLINGAR,

KONTAKTA I FÖRSTA HAND DIN SKOLAS PROJEKTGRUPP

DELTÄVLING

ALLMÄNBILDNING

Deltävlingen med fokus på allmänbildning ska pröva skolornas allmänbildliga förmåga.

Deltävlingen består av tre delmoment.

Deltävlingen äger rum den 17:e maj 2017 i Norra Reals gymnasiums aula (Roslagsgatan 1).

Varje deltagande skola ska ha ett lag bestående av tre deltagare.

Alla deltagare måste vara elev på respektive skola.

HUVUDANSVARIG

XERXES GRÖNLUND

DELTÄVLING

ESTETIK

Deltävlingen med på Estetik ska pröva skolans estetiska förmågor.

Deltävlingen består av sex områden, Dans, Teater, Musik, Konst, Poetry Slam och Rap Battle.

Deltävlingen äger rum den 10:e maj i Södra Latins gymnasiums aula (Skaraborgsgatan 14).

Alla bidrag ska tolka temat för Läroverksfejden: ”Hjältar”.

Alla deltagare måste vara elev på respektive skola.

Styrelsen för Läroverksfejden erhåller sig tolkningsföreträde i eventuella tvistemål kring regler.

HUVUDANSVARIGA

ALPHA BLAD &

ASTRID ENG

DELTÄVLING

IDROTT

Deltävlingen med fokus på Idrott utgörs av tre olika tidsnedslag.

Deltävlingen visas på Zinkensdamms IP fotbollsfinalen, dragkamp och stafett.

Resultaten publiceras dagen efter, den 26/4 efter att delmomentet basket visats.

Momenten kommer alla bedömas av domare och kommer att gå efter de svenska reglerna till diverse moment.

Detta är endast en sammanfattning av reglerna med vissa tillägg och undantag.

HUVUDANSVARIGA

LINA FJELLNER &

SIRI SAMUALBERG

DELTÄVLING

RETORIK

Deltävlingen med fokus på retorik ska pröva skolornas retoriska förmågor.

Förmågan prövas via tre grenar bestående av: Individuellt tal, Stand up och Debatt.

Deltävlingen äger rum den 3:e maj i Kungsholmens Gymnasiums aula (Hantverkargatan 67-69).

Alla deltagare måste vara elev på respektive skola.

Styrelsen för Läroverksfejden erhåller sig tolkningsföreträde i eventuella tvistemål om regler.

HUVUDANSVARIG

ALEXANDRA LINDHÉ

DELTÄVLING

MINIDELTÄVLINGAR

Förutom våra fyra deltävlingar har vi även som tradition att anordna något som vi kallar för Minideltävlingar. Dessa hålls mellan varje deltävling och går ut på att medlemmar från samtliga läroverk ska utföra uppdrag som ger olika antal poäng.

HUVUDANSVARIGA

STYRELSEN FÖR LÄROVERKSFEJDEN

ORDNINGSREGLER

FÖR DIN SÄKERHET

Läroverksfejden är en akademisk betonad tävling mellan Stockholms fyra läroverk.

Syftet är skapa en plattform för att ge eleverna en chans att uttrycka sina kunskaper i ett annat forum än det dagliga skolarbetet.

För att uppnå detta har därför styrelsen, tillsammans med rektorerna på skolorna, enats om att upprätta ordningsregler som ska bidra till en bra stämning under Läroverksfejdens gång.

Syftet med detta dokument är att redovisa för reglerna och vad som gäller.

FRAMTAGET AV

STYRELSEN FÖR LÄROVERKSFEJDEN

I SAMARBETE MED REKTORER PÅ

SAMTLIGA MEDLEMSSKOLOR

ENGLISH

LÄROVERKSFEJDEN.beta

DELTÄVLING

ALLMÄNBILDNING

DELTÄVLING

ESTETIK

DELTÄVLING

IDROTT

DELTÄVLING

RETORIK

DELTÄVLING

MINIDELTÄVLINGAR

ORDNINGSREGLER

FÖR DIN SÄKERHET

ORDNINGSREGLER