REGLER

MED FOKUS PÅ ALLMÄNBILDNING

Deltävlingen med fokus på allmänbildning ska pröva skolornas allmänbildliga förmåga.

Deltävlingen består av tre delmoment, vilken äger rum den 17:e maj 2017 i Norra Reals gymnasiums aula (Roslagsgatan 1).

Varje deltagande skola ska ha ett lag bestående av tre deltagare.

Alla deltagare måste vara elev på den skola de representerar.

 

 

 

DELMOMENT 1

totalt ställs 36 frågor

( 4 frågor var)

 

Tävlande står var för sig; en och en. De får en fråga var och endast de får svara på frågan.

 

Ingen diskussion får ske inom laget.

Tävlande har 15 sekunder att svara på frågan efter att konferenciern har ställt klart frågan.

 

Tävlande ska säga pass om hen inte kan besvara frågan.

 

Rätt svar ger 100 poäng till skolpotten, fel svar ger 0 poäng.

 

 

 

DELMOMENT 2

totalt ställs 25 frågor

 

Tävlande lag står samlat vid varsitt podium. Konferenciern kommer ställa en fråga. För att få svara på ställd fråga trycks en knapp ned.

 

Laget som först trycker på knappen får svara på frågan. Om skollaget trycker på knappen innan konferenciern har läst klart frågan ska konferenciern inte läsas klart, utan avbryta för att laget ska svara.

 

Rätt svar ger 100 poäng till skolpotten, fel svar tar 20 poäng. 

 

Frågan går inte vidare om något av lagen har svarat fel.

 

Från att frågan ställts får de tävlande 15 sekunders betänketid innan konferenciern går vidare till nästa fråga.

 

 

 

DELMOMENT 3

totalt ställs 25 frågor

 

En kategori kommer att presenteras, och skollagen får satsa poäng utefter temat. När frågan läses upp anses deras satsning vara låst. 

 

Minst 50 poäng måste satsas.

 

Om skolan har mindre än 50 poäng räknas skolan som utslaget från deltävlingen med fokus på allmänbildning, och hamnar automatiskt sist.

 

Om fler än en (1) skola blir utslaget hamnar skolan som blev utslaget först sist (tredje plats).

 

Lagen får endast satsa jämna tiotal.

 

Skollaget får endast satsa poäng som de har. Svarar de rätt adderas satsningen i potten, och svarar de fel subtraheras satsningen. 

 

Alla lag får möjlighet att/ska svara på alla frågor .

 

Respektive skollag har varsitt skrivunderlag och laget svarar på frågan tillsammans. 

 

Tävlande har 20 sekunder att skriva ner svaret efter att konferenciern har läst upp hela frågan.

 

 

 

ENGLISH

LÄROVERKSFEJDEN.beta